logo-homepage

Wie zijn wij?

Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in de regio Eindhoven..  Pro Bewind kenmerkt zich door haar verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en professionaliteit.


Verantwoordelijkheid

Bij Pro Bewind krijgt iedereen verantwoordelijkheden die bij zijn of haar rol of functie passen. Ieder neemt initiatief voor het bereiken van het afgesproken resultaat en is hierop aanspreekbaar. Daarnaast toont ieder zijn/haar verantwoordelijkheid door samen te werken en over de grenzen van het eigenbelang heen te kijken, om zo gezamenlijke doelen te bereiken

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid betekent voor Pro Bewind op elkaar kunnen rekenen. Betrouwbaarheid wordt bereikt door het tonen van respect, door ieder in zijn/haar waarde te laten, door integriteit en door het nakomen van gemaakte afspraken. De basis hiervoor is een open houding naar klanten en hun omgeving, verwanten en medewerkers.

Professionaliteit

Pro Bewind biedt professionele ondersteuning. Dit betekent dat medewerkers deskundig zijn en deskundig handelen. Ze staan  open voor nieuwe ideeën en blijven zich ontwikkelen door permanente educatie.

Saskia


wiezijnwij

Docent permanente educatie voor mede curatoren en mentoren

Gepassioneerd mentor/curator

Ervaring bij een groot kantoor

Lid van beroepsvereniging

Presentaties door het land

Post HBO opleiding

Gek op reizen

Presentator

Hardloper

Eigenaar

Erik


wiezijnwij

Diverse managementopleidingen

Maatschappelijk betrokken

Afspraak is afspraak

Inlevend vermogen

Mede eigenaar

Professioneel

Sport

Marieke


wiezijnwij

Werkervaring in de zorg

Houd van aanpakken

Vakantie en reizen

HBO opgeleid

Vriendelijk

Lezen

Karin


wiezijnwij

Ruime ervaring als bewindvoerder

Oplossingsgericht

HBO opgeleid

Betrokken

Reizen

Tennis

Marlies


wiezijnwij

Ruime werkervaring als bewindvoerder

Meedenkend en Meelevend

HBO (Ad) opgeleid

Verantwoordelijk

Stedentrips

Creatief

Sport

Jordi


wiezijnwij

Ruime ervaring in de incasso en deurwaarderbranche

MBO 4 Administratief Juridisch

Sport/Voetbal

Klantgericht

Gedreven

Integer

Bram


wiezijnwij

Doener, praktisch en oplossingsgericht

Betrouwbaar; afspraak is afspraak

Energiek & enthousiast

Padel/Voetbal

HBO opgeleid

Collegiaal

Proactief

Positief

Karlijn


wiezijnwij

MBO 4 opgeleid

Ondernemend

Behulpzaam

Reislustig

Sportief

Positief

Doener

Voor wie?Mensen met dementie


Mensen met een verstandelijke beperking


Mensen met psychiatrische problematiek

Diensten

bewindvoering · mentorschap · curatele


Uitleg bewindvoering

Als iemand niet meer zelf mag beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.

De bewindvoerder behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen en houdt de boekhouding bij. Bewindvoerders worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter. Ze moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan  de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder.

Aanvragen

Wie kan een bewindvoering aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • curator of mentor

Voor verdere info: link brochure

Mentorschap

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding wordt een mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.

Een mentor behartigt dus de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Mentoren worden in alle gevallen benoemd door een kantonrechter. Deze kan de mentor jaarlijks vragen een kort verslag te schrijven over de manier waarop hij het mentorschap heeft ingevuld.

Aanvraag en benoeming mentor

Wie kan mentorschap aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • curator of bewindvoerder

Voor verdere info: link brochure

Curatele

Als een persoon niet handelingsbekwaam is of zijn of haar handelingsbekwaamheid verliest en dus niet (meer) zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, wordt een (familie)curator benoemd om de persoon, curandus genaamd, te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd.

Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap. De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding.

Curatoren worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter en moeten verantwoording afleggen op het gebied van geld en bezittingen en de keuzes die worden gemaakt binnen de zorg, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter controleert de curator.

Aanvragen

Wie kan een curatele aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft

Voor verdere info: link brochure

Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures

Contact

  Contact informatie

  Email: info@probewind.nl
  040 231 077 8
  Postbus 94
  5595 ZH Leende